#Index otvorenih podataka hrvatskih gradova

Prvi korak u otvaranju lokalnih podataka je da podaci budu lako dostupni. Bez obzira ima li lokalna vlast usvojenu politiku otvorenih podataka, pred njima je mnogo posla u otvaranju setova podataka i objavljivanju podataka na internetu. Napravite procjenu stanja u vašem gradu u otvaranju setova podataka i surađujte s gradskim vlastima u otvaranju svih setova podataka za sljedeću godinu.

Pročitajte upute niže te ovdje ocjenite stanje u vašem gradu. Mnogo znače vaši komentari na kraju obrasca o načinu na koji ste pronašli tražene informacije i lakoći pronalaska podataka.

###Izvori i vodiči
Pogledajte popis ponuđenih setova podataka na dnu ove stranice te saznajte ima li vaš grad ove podatke te jesu li dostupni na internetu u obliku otvorenih podataka. Ovi setovi podataka su temelj otvorenih lokalnih vlasti, a za više informacija pogledajte Sunlight Foundation Open Data Guidelines te Local Policy.

Prvo potražite ima li vaš grad jednistveno mjesto s otvorenim podacima. Ako postoji portal otvorenih podataka, svi ovi setovi podataka tamo bi trebali biti objavljeni. Ako ne postoji, označite tako u obrascu. U slučajevima kada vaš grad nema portal otvorenih podataka, možda su podaci spremljeni na službenim internetskim stranicama grada. Kada ne možete pronaći željene podatake, pokušajte ih naći putem internetske tražilice.

U nekim iznimnim slučajevima grad nije odgovoran za podatke. To je u redu, mi i dalje želimo znati da li su i gdje su ti setovi podataka objavljeni. Navedite ako je izvor podataka treće strana. Ukoliko vaš grad objavljuje sve setove podatka kao ‘otvorene podatke’, to je odlično! Tada osmislite i/ili kreirajte aplikaciju ili integraciju koja daje smisao tim podacima tako da i građani imaju korist od njih.

###Sljedeći koraci Kada napravite inventar setova podataka surađujte s gradskim vlastima da saznate više o preprekama onih setova podataka koji nisu objavljeni, otvoreni ili nedostupni na internetu te pronađite zajedničko rješenje. Radite s vlastima kako biste napravili alat za praćenje napretka ili način obavještavanja kada podaci postanu dostupni. Pogledajte kako su u drugim gradovima napravili alat za vremenski slijed: New York City’s Open Data Dashboard i u Philadelphii Trello.

Ukoliko vaš grad daje ovakve informacije, sada je vrijeme da počnete razmišljati koja pitanja mogu biti odgovorena ili koji problemi mogu biti riješeni s danim setovima podatka. Pogledajte što drugi gradovi rade s ključnim setovima podataka. Postoje li lekcije koje bi i vaš grad mogao naučiti iz primjera? Napravite korak dalje i odaberite problematično područje u vašem gradu (kriminal ili ruševne zgrade na primjer), napravite inventar svih setova podataka povezanih s tim problemom. Tada surađujte sa stručnjacima iz zajednice i ocjenite koji potencijal ima specifičan set podataka u rješavanju specifičnog problema, ili koji setovi podataka nedostaju a od velike su važnosti.

###Podijelite svoje rezultate Sada je vrijeme da podijelite što ste naučili! Dovršite Cenzus otvorenih podataka hrvatskih gradova za vaš grad sa setovima podatka pokazanim niže, tako da Hrvatska zajednica otvorenih podataka može naučiti na dobrim primjerima.

###Setovi podataka

 • GIS zone: Zone grada mapirane u GIS shapefileovima s obilježjima prostornih planova grada. (Primjer) (Informacije)
 • Godišnji proračun: Gradski proračun je plan troškova grada s programskim opisima svake proračunske stavke (Primjer) (Informacije)
 • Građevinske dozvole: Informacije o lokacijama izdanih građevinskih dozvola na području grada. (Primjer)
 • Gradski troškovi: Centralno mjesto za informacije o trošku života u gradu.
 • Izvršenje proračuna: Potpuni popis stavaka proračuna s izvršenim vrijednostima. (Primjer)
 • Javni prostori: Informacije o lokacijama javnih ustanova poput škola, vrtića, parkova, bolnica, domova zdravlja itd. (Primjer)
 • Komunalni redar: Prijave komunalnom redaru o nepravilnostima na građevinama. (Primjer) (Informacije)
 • Kvaliteta vode: Podaci o kvaliteti vode iz gradskog vodovoda.
 • Kvaliteta zraka: Podaci o kakvoći zraka na temelju čestica u zraku.
 • Podaci o zločinima: Statistički podaci o zločinima u gradu s lokacijama. (Primjer) (Informacije)
 • Prijevoz u realnom vremenu: Informacije o javnom gradskom prijevozu u realnom vremenu. (Primjer) (Informacije)
 • Prometne nezgode: Statistike o nezgodama na cesti koje uključuju datum, vrijeme i lokaciju nezgode.
 • Raspolaganje imovinom: Informacije o korištenju gradske imovine, poput procjene imovine, najma, prodaje imovine, hipoteka i ovrha. (Primjer)
 • Registar imovine: Registar imovine u vlasništvu grada.
 • Sanitarne inspekcije restorana: Rezultati i ocjene sanitarnih inspekcija restorana i drugih ugostiteljskih objekata. (Primjer) (Informacije)
 • Ugovori javnih nabava: Cjelovit tekst gradskih ugovora s tvrtkama. (Primjer) (Informacije)
 • Vozni red: Plan vožnje gradskog prijevoza.
 • Zahtjevi građana: Gradske usluge koje nemaju veliku hitnost. Na primjer prijave građana o nepravilnostima na javnim površinama, rupe na cestana, grafiti i slično. (Primjer) (Primjer 2) (Informacije)