Zabok

This is the overview page where you can see the state of open data across each key dataset.

Grupa podataka Ocjena Pokazatelji Last Updated Poveznica Ostalo
Annual budget   55%
2017
https://www.zabok.hr/Cms_Data/Contents/Zabok/Folders/Dokumenti/UOFinancije/proracun2017/~contents/PP6JW8JGGRJSGLJN/Prora-un-2017-vodi-za-gra-ane_kona-na-verzija.pdf Predložite izmjene
Expenditures   55%
2017
https://www.zabok.hr/Cms_Data/Contents/Zabok/Folders/Dokumenti/UOFinancije/proracun2017/~contents/6FK2BV4JDR9V2FM4/Odluka-o-polugodi-njem-izvje-taju-o-izvr-enju-Prora-una-Grada-Zaboka-za-2017-godinu.pdf Predložite izmjene
Procurement contracts   55%
2017
https://www.zabok.hr/stranica/registar-ugovora-i-sklopljenih-sporazuma Predložite izmjene
Transport timetables   55%
2017
https://www.zabok.hr/stranica/kontakt Predložite izmjene
Public facilities   45%
2017
https://www.zabok.hr/stranica/djecji-vrtic-zipkica Predložite izmjene
Property deeds   45%
2017
https://www.zabok.hr/Cms_Data/Contents/Zabok/Folders/Dokumenti/Akti/~contents/HRL2MZX4WJ6URRYB/Godi-nji-plan-upravljanja-nekretninama-za-2017-.pdf Predložite izmjene
Building permits   35%
2017
https://www.zabok.hr/Cms_Data/Contents/Zabok/Folders/Dokumenti/stari_dokumenti/UPU11/~contents/QBD2FKLV4UKB7LHL/UPU_11_Zabok_4.2_parcelacija.pdf Predložite izmjene
City services fees   35%
2017
https://www.zabok.hr/Cms_Data/Contents/Zabok/Folders/Dokumenti/UOFinancije/vodic_porezi/~contents/QKMJDWCCA8MD5KTP/VODI-KROZ-POREZE-I-KOMUNALNA-DAVANJA-PREMA-GRADU-ZABOKU_2017.pdf Predložite izmjene
GIS zoning   0%
2017
Predložite izmjene
Code enforcement violations   0%
2017
Predložite izmjene
Water quality   0%
2017
Predložite izmjene
Air quality   0%
2017
Predložite izmjene
Crime statistics   0%
2017
Predložite izmjene
Real-time transit   0%
2017
Predložite izmjene
Traffic accidents   0%
2017
Predložite izmjene
Register of property   0%
2017
Predložite izmjene
Food safety inspections   0%
2017
Predložite izmjene
Service requests   0%
2017
Predložite izmjene
Legenda:
  • Da
  • Ne
  • Nepoznato
  • Nema podataka

Suradnici

Reviewers for Zabok:

Podgoršekana L

S podnescima od:

Valerija Benko