Information on communal water quality.

Lokacija podataka

http://www.vodovod-st.hr/Onama/Djelatnost/Vodoopskrba/Laboratorijzapitkevode/tabid/81/Default.aspx

Komentari

Na stranicama Vodovod i kanalizacija Split stoji članak o ispitivanju kakvoće vode ali nigdje se ne navodi link na izvještaj o kakvoći vode niti je moguće pronaći korištenjem tražilica...

Dostupnost podataka

 • N Openly licensed
 • N Is the data available for free
 • N Is the data machine readable
 • N Is the data provided on a timely and up to date basis
 • N Available in bulk
 • N Is the data available online
 • N Does the data exist
 • N Publicly available
 • N Is data in digital form
Legenda:
 • Da
 • Ne
 • Nepoznato
 • Nema podataka

Pojedinosti

Datum kada su podaci postali dostupni   Nepoznato
Format podataka   Nepoznato
Pregledajte sada   anonymous
Submitters   anonymous
Last modified   Sun Apr 27 2014 19:32:59 GMT+0000 (UTC)