Statistics on road traffic accidents including time and location

Lokacija podataka

http://www.mup.hr/UserDocsImages/PU_SD/Stanje%20sigurnosti%20na%20podru%C4%8Dju%20Grada%20Splita%20u%202013.g.%20(za%20web).pdf

Komentari

Podaci su dostupni za prošlu godinu (2013). Statistički podaci su jako loše razrađeni, nedostaje statistika po mjesecu, danu u tjednu i slično. Poželjno je uz PDF dokument priložiti i XLS ili CSV oblik s tabličnim podacima. Dokumentu nedostaje numeriranje stranica, nedostaje podatak tko je pisao dokument, tko je odgovorna osoba ili odgovorni odjel. Kako na internetskim stranicama MUP-a gdje je nađena statistika nedostaje uvjeti i pravila korištenje podataka s internetskih stranica, očekuje se da će u podnožju (footeru) stranica ili na zadnjoj stranici dokumenta biti navedena licenca (u najboljem slučaju otvorena dozvola za slobodno korištenje dokumenta).

Dostupnost podataka

 • N Openly licensed
 • Y Is the data available for free
 • N Is the data machine readable
 • N Is the data provided on a timely and up to date basis
 • Y Available in bulk
 • Y Is the data available online
 • Y Does the data exist
 • Y Publicly available
 • Y Is data in digital form
Legenda:
 • Da
 • Ne
 • Nepoznato
 • Nema podataka

Pojedinosti

Datum kada su podaci postali dostupni   Nepoznato
Format podataka   PDF
Pregledajte sada   anonymous
Submitters   anonymous
Last modified   Sun Apr 27 2014 19:27:23 GMT+0000 (UTC)