The recording of property sales, mortgages, and foreclosures. See your local Registry/Recorder of Deeds.

Lokacija podataka

http://www.split.hr/lgs.axd?t=16&id=9666

Komentari

Nedostaju detaljni opisi prostora poput namjene, procijenjene vrijednosti nekretnine i trenutnog najmoprimca (ime, prezime, naziv pravnog subjekta, datum potpisivanja ugovora o najmu).

Uz PDF oblik očekivano bi bilo da popis bude dostupan i u tabličnom obliku (XLS ili CSV).

Od treće strane na temelju podataka iz PDF-a napravljena je vizualizacija: http://pametno.org/grad/sviprostori.html

Dostupnost podataka

 • N Openly licensed
 • Y Is the data available for free
 • N Is the data machine readable
 • Y Is the data provided on a timely and up to date basis
 • Y Available in bulk
 • Y Is the data available online
 • Y Does the data exist
 • Y Publicly available
 • Y Is data in digital form
Legenda:
 • Da
 • Ne
 • Nepoznato
 • Nema podataka

Pojedinosti

Datum kada su podaci postali dostupni   Nepoznato
Format podataka   PDF
Pregledajte sada   anonymous
Submitters   anonymous
Last modified   Sun Apr 27 2014 18:54:14 GMT+0000 (UTC)