Data on air quality (e.g. levels of major pollutants) on a granular basis - that is at least broken down by month (preferably by day). Geographic breakdown (e.g. by grid point) would be nice but is not required.

Lokacija podataka

Komentari

Citat dokumenta "Grad SPLIT2008.doc"

IZVJEŠĆE O KAKVOĆI ZRAKA SA MJERNIH POSTAJA NA PODRJUČJU GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE Siječanj 2008. - Siječanj 2009.

1.)UVOD Temeljem članka 33. Statuta Grada Splita- pročišćeni tekst ("Službeni glasnik Grada Splita, br.22/01), Gradsko vijeće Grada Splita na 27. sjednici, održanoj 31. svibnja 2004. godine donijelo je Odluku o određivanju lokacija postaja za praćenje kakvoće zraka ("Službeni glasnik Grada Splita" br. 33). Prema toj Odluci Gradsko poglavarstvo Grada Splita sklopilo je Ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Splitsko- dalmatinske Županije o praćenju kakvoće zraka na području Grada Split (Broj 886/3007, Ur. br: 2181 -01 –12/01 –07-1 od 21. 09..2007.)

Ispitivanja su provedena u skladu s Rješenjem o suglasnosti za obavljanje stručnih poslova pračenja kakvoće zraka i emisija u zrak Klasa: UP/I-351-02/06-08/0017 I Ur. broj 531-08-2-1- AM-06-04 od 21. lipnja 2006. godine. izdanim od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja I graditeljstva.

Link: http://www.nzjz-split.hr/druga_novi.asp?id=31&menu_id=23

Nisu pronađeni podaci za 2013. godinu

Dostupnost podataka

 • N Openly licensed
 • N Is the data available for free
 • N Is the data machine readable
 • N Is the data provided on a timely and up to date basis
 • N Available in bulk
 • N Is the data available online
 • N Does the data exist
 • N Publicly available
 • N Is data in digital form
Legenda:
 • Da
 • Ne
 • Nepoznato
 • Nema podataka

Pojedinosti

Datum kada su podaci postali dostupni   Nepoznato
Format podataka   Nepoznato
Pregledajte sada   anonymous
Submitters   anonymous
Last modified   Sun Apr 27 2014 18:05:18 GMT+0000 (UTC)