Data on air quality (e.g. levels of major pollutants) on a granular basis - that is at least broken down by month (preferably by day). Geographic breakdown (e.g. by grid point) would be nice but is not required.

Lokacija podataka

http://www.zzjzpgz.hr/zrak/

Komentari

Podaci niti link na podatke nije dostupan na stranicama Grada Rijeke. Podaci su dostupni u HTML formatu na stranicama zzjzpgz.hr koji nisu dostupni u strojno citljivom obliku, ne postoje povjesni podaci (npr. za cijelu 2013. godinu), nije navedena licenca pokazanih podataka.

Dostupnost podataka

 • N Openly licensed
 • Y Is the data available for free
 • N Is the data machine readable
 • ? Is the data provided on a timely and up to date basis
 • N Available in bulk
 • N Is the data available online
 • Y Does the data exist
 • Y Publicly available
 • Y Is data in digital form
Legenda:
 • Da
 • Ne
 • Nepoznato
 • Nema podataka

Pojedinosti

Datum kada su podaci postali dostupni   Nepoznato
Format podataka   HTML
Pregledajte sada   anonymous
Submitters   anonymous
Last modified   Sun Apr 27 2014 21:33:30 GMT+0000 (UTC)