Municipal budget at a high level (e.g. spending by sector, department etc). This category is about budgets which are plans for expenditure (not actual expenditure in the past).

Lokacija podataka

http://www.karlovac.hr/proracun-javna-nabava/proracun/proracun-2017/6948

Komentari

Proračun odnosno njegovi dijelovi razlomljeni u Excel i Word fileove, što nije nužno loše za 'machine reading'...

Primjer (svaka stavka se može downloadirati):

odluka o proračunu za 2017. i projekcija 2018. i 2019. opći dio prihodi i primici po glavama i izvorima posebni dio projekcija proračuna 2017. - 2019. plan razvojnih programa 2017. - 2019. obrazloženje proračuna za 2017. odluka o izvršavanju proračuna za 2017. godinu

Reviewer comments

Approved

Dostupnost podataka

 • N Openly licensed
 • Y Is the data available for free
 • Y Is the data machine readable
 • Y Is the data provided on a timely and up to date basis
 • N Available in bulk
 • Y Is the data available online
 • Y Does the data exist
 • Y Publicly available
 • Y Is data in digital form
Legenda:
 • Da
 • Ne
 • Nepoznato
 • Nema podataka

Pojedinosti

Datum kada su podaci postali dostupni   Nepoznato
Format podataka   XLS
Pregledajte sada   Podgoršekana L
Submitters   Ivan Bedeniković
Last modified   Tue Dec 19 2017 18:33:01 GMT+0000 (UTC)